Pracownia Psychologiczna

mgr Iwona Gruchala
76-200 Slupsk
Galeria „PODKOWA”,
ul. Starzynskiego 6-7,
II pietro

0 784 715 290

Rejestracja telefoniczna!!!

 

AKTY PRAWNE:

  1. - USTAWA O RUCHU DROGOWYM:

  2. - USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM:

  3. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI ORAZ WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA STANOWISKU KIEROWCY:

  4. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI: